Etusivu » Rauhoitukset

Rauhoitukset

Saaliskiintiöt 2022-2023:

-Naaras fasaani, riekko, koppelo, harmaateeri ja peltopyy ovat rauhoitettuja.
-Metsoa saa ampua yhden kappaleen metsästäjää kohden. Metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan johtokunnan jäsenelle ammuttuaan metson.
-Rusakkoa ja metsäjänistä saa metsästää vapaasti
-Mustateeriä saa ampua 3 kappaletta metsästäjää kohden. Mustateeriä ei saa ampua pellolta, eikä käyttää siellä kuvia. Nevalla mustateeren metsästäminen sekä kuvien käyttö sallitaan.
-Koetilanteessa naaras fasaania saa ampua.
-Kyttäysjahtiin on vapaa. Kyttäysjahdin säännöt: Kaataja ilmoittaa kaadosta Omariista-palveluun (Huom! Päiväkorttilaista koskevat rajoitukset ja ohjeet, löytyvät ”muuta rajoitukset” kohdasta).
-Vuosikorttilainen voi vapaasti metsästää kauriita, sekä osallistua seuran järjestämiin yhteisjahteihin.
-Pukkien kevätjahti sallitaan. HUOM! 2023 kevätpukkijahti sallitaan vain Nurmonjoen itäpuolella. Joen länsipuolinen alue on kokonaisuudessa rauhoitettu.
-Tarpeen mukaan johtokunta voi lyhentää metsästysaikoja

Rauhoitusalueet 2022-2023:

-Rauhoittaa Nurmon joki Länsipuolelta Alanurmon koululta kellojan sillalle saakka sorsastuksen ja kyyhkystyksen osalta.
-Fasaani rauhoitetaan joen länsipuoleta Ojalansillan luota sähkölinjan ja maantien välinen alue, Ojalansillalta Nyrhilänmäkeen asti.
-Rauhoitetaan peltolakia vuorenmaantiestä Länsikyläntiehen saakka, sekä Länsipuolentiestä metsänrantaan saakka.
-Edellä mainitut rajoitukset eivät koske koetilannetta, eikä ilman metsästystarkoitusta tapahtuvaa koiran harjoitusta.

Muut rajoitukset 2022-2023:

-Turvallisuussyistä kiväärin käyttö Nurmonnevalla linnustuksessa on kielletty, ei koske kuitenkaan muuta metsästystä. Edellä mainitut rauhoitukset eivät koske koetilanteita eikä ilman metsästystarkoitusta tapahtuvaa koiran harjoitusta.
-Rauhoitetaan Keskitien ja Länsipuolentie välinen alue Simpsiön metsästysseuran rajasta Seinäjoen rajaan saakka 20.8.2022 klo. 12.00 saakka.
-Vuosikorttilainen voi käyttää jahdissa vain yhtä koiraa kerralla.
-Päiväkorttilaisen tulee maksaa kaatamastaan kauriista 50€ kaatomaksu.
-Päiväkorttilaisen mukana olevan isännän velvollisuus on ilmoittaa kaadosta johtokunnan jäsenelle ja tilittämään kaatomaksu metsästysseuralle.
-Päiväkorttilaisen (päiväkortti 15€) pitää lisäksi maksaa jokaisesta, fasaanijahdissa pudotettavasta linnusta 15€, vaikka jahtiin osallistuvat toisivat omia lintuja seuran alueelle.

Rauhoitusalueet kartalla:

Alanurmon rauhoitusalue
Fasaanien ja Ala-Muilun rauhoitusalueet
Paavolanmäen rauhoitusalue